// //

Ústav geoniky AV ČR společně s VŠB - Technickou univerzitou Ostrava, národním superpočítačovým centrem IT4Innovations a evropskou výzkumnou infrastrukturou PRACE organizují


Seminář numerické analýzy a zimní škola   -   SNA'17

Modelování a simulace náročných technických problémů

Ostrava,   30. ledna - 3. února 2017

Seznam registrovaných účastníků
 Bailová Michaela VŠB - Technická univerzita Ostrava
 Bartl David Ostravská univerzita
 Beremlijski Petr VŠB - Technická univerzita Ostrava
 Béreš Michal Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
 Blaheta Radim Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
 Blahoš Jiří VŠB - Technická univerzita Ostrava
 Bouchala Jiří VŠB - Technická univerzita Ostrava
 Brandner Marek Západočeská univerzita v Plzni
 Calvo Juan Matematický ústav AV ČR, Praha
 Cimrman Robert Západočeská univerzita v Plzni NTC
 Čermák Martin VŠB - Technická univerzita Ostrava
 Domesová Simona Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
 Dostál Zdeněk VŠB - Technická univerzita Ostrava
 Egermaier Jiří Západočeská univerzita v Plzni
 Foltyn Ladislav VŠB - Technická univerzita Ostrava
 Gergelits Tomáš Univerzita Karlova v Praze MFF
 Hapla Václav VŠB - Technická univerzita Ostrava IT4I
 Hasal Martin Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
 Haslinger Jaroslav Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
 Hladík Milan Univerzita Karlova v Praze MFF
 Hokr Milan Technická univerzita v Liberci
 Horák David VŠB - Technická univerzita Ostrava IT4I
 Hozman Jiří Technická univerzita v Liberci
 Hrnčíř Jakub Univerzita Karlova v Praze MFF
 Chleboun Jan České vysoké učení technické v Praze FSv
 Isoz Martin Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 Jirůtková Pavla VŠB - Technická univerzita Ostrava
 Kohut Roman Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
 Kolcun Alexej Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
 Kopal Jiří Ústav informatiky AV ČR, Praha
 Kozubek Tomáš VŠB - Technická univerzita Ostrava IT4I
 Kravčenko Michal VŠB - Technická univerzita Ostrava
 Kruis Jaroslav České vysoké učení technické v Praze
 Kružík Jakub VŠB - Technická univerzita Ostrava IT4I
 Kubínová Marie Univerzita Karlova v Praze MFF
 Kučera Radek VŠB - Technická univerzita Ostrava
 Kučera Václav Univerzita Karlova v Praze MFF
 Kuráž Michal Česká zemědělská univerzita v Praze
 Kurfürst Petr Masarykova univerzita, Brno
 Kuřátko Jan Ústav informatiky AV ČR, Praha
 Lanzendörfer Martin Univerzita Karlova v Praze MFF
 Ligurský Tomáš Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
 Luber Tomáš Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
 Lukáš Dalibor VŠB - Technická univerzita Ostrava
 Málek Josef Univerzita Karlova v Praze MFF
 Malík Josef Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
 Malý Lukáš VŠB - Technická univerzita Ostrava
 Marek Ivo České vysoké učení technické v Praze FSv
 Matonoha Ctirad Ústav informatiky AV ČR, Praha
 Merta Michal VŠB - Technická univerzita Ostrava IT4I
 Mračko Michal Ústav termomechaniky AV ČR, Praha
 Mrovec Martin VŠB - Technická univerzita Ostrava
 Netuka Horymír Univerzita Palackého v Olomouci
 Outrata Michal Univerzita Karlova v Praze MFF
 Papáček Štěpán Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 Papež Jan Ústav informatiky AV ČR, Praha
 Pecha Marek VŠB - Technická univerzita Ostrava IT4I
 Plešinger Martin Technická univerzita v Liberci KMD
 Pospíšil Lukáš Universita della Svizzera italiana, Lugano
 Pultarová Ivana Univerzita Karlova v Praze MFF
 Roskovec Filip Univerzita Karlova v Praze MFF
 Rozložník Miroslav Ústav informatiky AV ČR, Praha
 Ryška Václav VŠB - Technická univerzita Ostrava IT4I
 Sojka Radim VŠB - Technická univerzita Ostrava IT4I
 Starý Jiří Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
 Strakoš Zdeněk Univerzita Karlova v Praze MFF
 Straková Erika VŠB - Technická univerzita Ostrava
 Sysala Stanislav Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
 Švihlová Helena Univerzita Karlova v Praze MFF
 Tichý Petr Ústav informatiky AV ČR, Praha
 Tomčala Jiří VŠB - Technická univerzita Ostrava IT4I
 Tůma Karel Univerzita Karlova v Praze MFF
 Tůma Miroslav Ústav informatiky AV ČR, Praha
 Turnerová Eva Západočeská univerzita v Plzni
 Vejchodský Tomáš Matematický ústav AV ČR, Praha
 Zapletal Jan VŠB - Technická univerzita Ostrava IT4I
 Žáková Jana Technická univerzita v Liberci KMD

Celkový počet   77   ke dni   19.01.2017 (13:18)